• Deutsch
  • Français

PROJEKTY

Informujemy, iż firma RC TECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji” finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii. Celem projektu jest skorzystanie z grantu na usługi doradcze o charakterze technologicznym niezbędne do złożenia wniosku o transfer technologii.

Efektem projektu będzie dokumentacja z doradztwa technologicznego zawierająca:

  1. Due diligence technologiczne,
  2. Audyt  innowacyjności przedsiębiorstwa,
  3. Analiza otoczenia rynkowego i  konkurencji  w  kontekście dostępnych technologii,
  4. Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych u Przedsiębiorcy pod kątem wdrożenia innowacji,
  5. Ocena innowacyjności technologii.

Realizacja usług pozwoli Wnioskodawcy zdefiniować i ocenić korzyści oraz zagrożenia związane z transferem technologii, co przyczyni się do skutecznego wdrożenia innowacji produktowej w postaci nowej usługi modelowania i analizy konstrukcji dla przyrostowego otrzymywania hybrydowych struktur przeznaczonych na konstrukcje realizowane i eksploatowane w warunkach aerokosmicznych.

Wartość projektu: 241 080,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 166 600,00 zł

Kontakt