REALIZOWNE PROJEKTY UE

 

 

 

Informujemy, iż firma RC TECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji” finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii. Celem projektu jest skorzystanie z grantu na usługi doradcze o charakterze technologicznym niezbędne do złożenia wniosku o transfer technologii.

Efektem projektu będzie dokumentacja z doradztwa technologicznego zawierająca:

1.      Due diligence technologiczne,

2.      Audyt  innowacyjności przedsiębiorstwa,

3.      Analiza otoczenia rynkowego i  konkurencji  w  kontekście dostępnych technologii,

4.      Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych u Przedsiębiorcy pod kątem wdrożenia innowacji,

5.      Ocena innowacyjności technologii.

Realizacja usług pozwoli Wnioskodawcy zdefiniować i ocenić korzyści oraz zagrożenia związane z transferem technologii, co przyczyni się do skutecznego wdrożenia innowacji produktowej w postaci nowej usługi modelowania i analizy konstrukcji dla przyrostowego otrzymywania hybrydowych struktur przeznaczonych na konstrukcje realizowane i eksploatowane w warunkach aerokosmicznych.

Wartość projektu: 241 080,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 166 600,00 zł

 

 
Kontakt
info@rc-tech.pl
+48 737 643 737
+48 737 649 737
Adres
Siedziba główna
Jasionka 954, 36-002 Jasionka
Biuro Projektowe
ul. Żwirki i Wigury 4,35-959 Rzeszów
Polska